Humanitarna Udgruga ZLATNA GENERACIJA

Pula, HR tel: + 385 994249470

HUMANITARNA UDRUGA ZLATNA GENERACIJA

CliMB: 2787881  OIB: 08037467058

Gsm: 099 42 49 470

Email: zlatnageneracija@gmail.com

Web: www.zlatnageneracija.webs.com

FB: Humanitarna udruga zlatna generacija

 

 

Predmet:     PROGRAM „NISTE SAMI“

Udruga ZLATNA GENERACIJA osnovana je sredinom 2011. godine radi pokretanja programa „ŽIVOT U MOM DOMU“ koji obuhvaća pružanje besplatne - volonterske nemedicinske pomoći i profesionalnu asistenciju starijim osobama koje se ne mogu skrbiti same o sebi u svojim domovima. Udruga je u studenom 2015. godine registrirana i za gospodarsku djelatnost za stalnu pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama koje su u mogućnosti platiti usluge. Kroz sve svoje aktivnosti udruga ZLATNA GENERACIJA učinkovito, surađuje s drugim institucijama koje pružaju skrb osobama treće dobi kao što su: Centar za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove, obitelji korisnika, susjedstvo korisnika, mjesni odbori, Zavod za zapošljavanje, starački domovi, Udruge umirovljenika i razne psiho-socijalne udruge koje se bave sličnom aktivnošću.

Program „NISTE SAMI“ počeli smo  5. siječnja 2018. u suradnji s Općom bolnicom Pula i  koordinatoricom za palijativnu skrb. Do sada smo dogovorili suradnju i razradili model rada.  Suradnja se temelji na dosadašnjim pojedinačnim primjerima kada smo već preuzeli brigu za bolesnike koji su otpušteni na kućnu njegu.

Pri samom primitku palijativnog bolesnika u bolnicu već se planira otpust koji iziskuje koordinaciju između  interdisciplinarnog bolničkog tima s obitelji ili ustanovom za smještaj te liječnikom opće medicine.

Naša suradnja je briga , skrb za  osobe koje odlaze iz bolnice na kućnu njegu, kada pacijent prelazi u naš program korisnika i dogovorimo se s njim i njegovom obitelji za potrebnu pomoć i skrb za  pacijenata u njegovom domu. Pomoć se sastoji u nizu nemedicinskih usluga i podrške koje treba bolesnik za vrijeme dok članovi obitelji nisu kod kuće. Ukoliko korisnik živi sam pružit će mu se sva pomoć kada je potrebna. Pomoć se sastoji od nabavke namirnica i lijekova, pripremanje hrane, održavanje stana,  druženja , prijevoz i praćenje kod odlaska liječniku i sve ostale potrebne nemedicinske usluge.

 Nezdravstvene usluge  udruge Zlatna generacija pokriva širok spektar aktivnosti koje olakšavaju  skrb obitelji za bolesnika i povećavaju kvalitetu skrbi  te individualnim pristupom i dogovorom nude potrebnu konkretnu pomoć.

Veliki bonus je prilagodljivost  dolaska u kuću  i subotom, nedjeljom, praznikom pa čak i noću prema potrebi.

U konačnici dobivamo bolesnika kojem se maksimalno posvetila obitelj. Takvim rasterećenjem je očuvala resurse potrebne za učinkovitu skrb u domu bolesnika što za njega psihološki puno znači, a radno aktivni  članovi obitelji ne moraju izbjeći radne obaveze, što znači da nema bolovanja. Takvom suradnjom gdje su zadovoljene sve medicinske i nemedicinske potrebe u kući bolesnika postižemo da nema potrebe za njegovom ponovnom hospitalizacijom tj. punjenjem akutnog bolničkog kreveta za tretiranje palijativnih problema.

Korisnici koji nemaju prihod veći od socijalnog minimuma zakonski utvrđenog ne plaćaju usluge. Ostali korisnici koji su u mogućnosti platit će po satnici odnosno dnevnici koja je zakonski određena.

Aktivnosti Udruge:

usluge pomoći u kući:

-            suradnja i komunikacija o stanju korisnika sa obitelji

-            briga o korisnicima po izlasku iz bolnice u njihovim domovima,

-            organiziranje ili priprema zdrave i redovite prehrane,

-            briga o pravilnom uzimanju lijekova

-            pomoć u održavanju osobne higijene

-            pratnja korisnika pri odlasku u razne zdravstvene ustanove,

-            preuzimanje lijekova u ljekarni,

-            nabava namjernica, itd.,

-            pratnja pri šetnji,

-            plaćanje računa, odnošenje pošte, pregled poštanskih sandučića,

-            suradnja s medicinskim osobljem (obiteljski liječnik i sestra) vezanog za korisnika i olakšavanje njihove komunikacije,

-            vođenje brige o zdravstvenim pregledima (o dogovorenim terminima),

-            zbrinjavanje  korisnike i vikendom kada zdravstvene i socijalne ustanove ne rade,

-            kvalitetno druženje kroz individualne razgovore,

-            stvaranje uvjeta za poboljšanje društvenog života asocijalnih osoba,

-            uljepšavanje životnog prostora korisnika,

-            pomoć u uređivanju i čišćenju okućnice (vrta, dvorišta, itd.).

Nudimo kompletnu nezdraustveno uslugu za starije osobe koje žive same i potrebna im je pomoć.

Osim navedenog programa, koje Udruga već kvalitetno i ažurno obavlja, pokrenuti su projekti:

„KLUB“ Zlatne generacije koji obuhvaća organiziranje dnevnih aktivnosti (skraćeni dnevni boravak) u prostorima Mjesnog odbora Vidikovac u partnerstvu s Gradskom knjižnicom, Gradskom radionicom i MO Vidikovac. U prošloj 2017. godini smo počeli s radionicama, a 15.01.2018. započelo se i s dnevnim boravkom. U tom skraćenom dnevnom boravku korisnici se druže i educiraju uz čitanje novina, čitanje knjiga, igranje karata, pikada, učit će strane jezike, a predviđena je i medicinska gimnastika. Program se odvija u jutarnjim satima od 8 do 12 svaki dan osim subote i nedjelje, a u popodnevnim satima predviđene su kreativne likovne radionice, glazbene, zdrava prehrana, ples u 5 i drugi sadržaji za koji će polaznici iskazati interes. 

U prosincu 2017. i 2016. godine održali smo akciju na Tržnici Pula i u MO Vidikovac „KOMADIĆ KRUHA“ kada smo dijelili kruh i prigodne darove potrebitima.

S projektom  „EDUCIRAM SE“ u partnerstvu s Pučkim Otvorenim učilištem dogovorili smo edukaciju svih svojih  asistenata i volontere za program gerontodomaćicu/njegovateljicu svaku godinu prema potrebi. 

Projekt „SRETNI ŽIVOT U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI“,u šestogodišnjem provedenom istraživanju, staristiki o potrebama starijih osoba  u gradu Pula, udruga provodi  u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Grada Pula. Deset volontera Udruge su s upitnikom, anketom i različitim vrstama jednostavnih usluga nastojale starijim osobama život učiniti lakšim i ljepšim. Utvrđene su četiri glavne potrebe, prema zastupljenim tvrdnjama primijenjene ankete definirane kao financijske, zdravstvene, potrebe za druženjem te aktivnošću.

U g. 2018. planiramo  se pripremiti za grupno financiranje Crowdfunding u razdoblju 2 mjeseca. Apliciramo trenutno na natječaje  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zakladu za civilno društvo, Istarsku županiju i sve ostale natječaje koje se podudaraju s našim područjem rada.

Mišljenja smo da program „NISTE SAMI“ pomoći starijim osobama u mnogočemu olakšava starost, čini je humanijom i podnošljivom i doprinosi poboljšanju kvalitete usluge.

Iskusni djelatnici, članovi iz udruge osiguravaju iskustvo, kvalitetu i brži razvojni put. Povjerenje korisnika i ugled u zajednici udruge. Naša misija je podržati osobni i društveni rast i razvoj, promicati vrijednosti filantropije kroz direktne usluge za ugrožene skupine, izgradnju društva tolerancije i različitosti te podrška sudljelovanju građana, građanskih iniciativa i volonterstvo, poboljšati kvalitetu usluga.

 

KORISTI ZA ZAJEDNICU:

-          Stvaranje uvjeta koji doprinose dostojanstvenijem, zdravijem i sretnijem životu starijih osoba, 

-          upoznavanje stanovništva s mogućnošću dobivanja pomoći vezane za skrb starih i nemoćnih osoba u svom domu kao i izvan njega,

-          bolji odnos osoba treće životne dobi sa svojom okolinom i bolja generacijska i međugeneracijska komunikacija,

-          duži i kvalitetniji život starijih osoba,

-          kraći boravak starijih osoba u bolnicama i staračkim domovima,

-          rjeđe korištenje usluga zdravstvenih ustanova,

-          znatna ušteda za Zdravstveni fond Republike Hrvatske,

-          zapošljavanje »teže« zapošljivih osoba,

-          doprinosi promjeni odnosa

-          organiziranje i koordiniranje aktivnosti svih zainteresiranih koji imaju potrebu pomagati.

 

 

                                                                                                               

                                                                                                             

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content